tin truong

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021 - 2022

9/11/2021 10:34:45 PM

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

NĂM HỌC 2021 - 2022

           

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới  tính

Học sinh trường

1

Cao Vân

Anh

19/11/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

2

Đặng Thị Ngọc

Anh

10/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

3

Đoàn Thị Vân

Anh

07/01/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

4

Hồ Quỳnh

Anh

08/12/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

5

Hồ Thị Hải

Anh

03/02/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

6

Nguyễn Bá

Anh

10/06/2006

Nam

THCS Mai Hoá

7

Nguyễn Ngọc Hoàng

Anh

15/03/2006

Nam

THCS Đức Hoá

8

Nguyễn Thị Vân

Anh

20/08/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

9

Nguyễn Vân

Anh

17/05/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

10

Phạm Ngọc Quỳnh

Anh

20/03/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

11

Trần Hoài

Anh

10/03/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

12

Trần Lan

Anh

08/01/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

13

Trần Phương

Anh

08/03/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

14

Trần Tiến

Anh

10/11/2006

Nam

TH và THCS Ngư Hoá

15

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

09/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

16

Nguyễn Xuân

Bắc

03/06/2006

Nam

THCS Mai Hoá

17

Hoàng Gia

Bảo

27/07/2006

Nam

THCS Phong Hoá

18

Phạm Gia

Bảo

09/11/2006

Nam

THCS Phong Hoá

19

Nguyễn Thị Kim

Chi

12/05/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

20

Mai Ngọc

Chiến

18/12/2006

Nam

THCS Mai Hoá

21

Chu Anh

Chung

21/03/2006

Nam

THCS Mai Hoá

22

Mai Thanh

Chung

10/04/2005

Nam

THCS Mai Hoá

23

Nguyễn Hoàng Anh

Chung

25/11/2006

Nam

THCS Đức Hoá

24

Nguyễn Viết

Cường

14/02/2006

Nam

THCS Đức Hoá

25

Phạm Anh

Cường

26/06/2006

Nam

THCS Phong Hoá

26

Hà Thị Anh

Đào

14/06/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

27

Đoàn Tiến

Đạt

01/01/2006

Nam

THCS Đức Hoá

28

Phạm Tiến

Đạt

17/04/2006

Nam

THCS Phong Hoá

29

Nguyễn Quang

Đồng

25/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

30

Đoàn Minh

Đức

16/04/2006

Nam

THCS Đức Hoá

31

Nguyễn Trung

Đức

28/02/2006

Nam

THCS Phong Hoá

32

Nguyễn Trung

Đức

01/05/2006

Nam

THCS Đức Hoá

33

Nguyễn Thị Hồng

Dung

16/02/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

34

Hà Lâm

Dũng

16/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

35

Hà Thanh

Dũng

29/07/2004

Nam

THCS Mai Hoá

36

Hoàng Tiến

Dũng

12/01/2006

Nam

THCS Đức Hoá

37

Nguyễn Tiến

Dũng

21/08/2006

Nam

THCS Mai Hoá

38

Phạm Tiến

Dũng

28/05/2006

Nam

THCS Phong Hoá

39

Nguyễn Bá

Dương

05/02/2006

Nam

THCS Đức Hoá

40

Hoàng Nhật

Duy

17/08/2006

Nam

THCS Mai Hoá

41

Hoàng Thái

Duy

02/06/2006

Nam

THCS Mai Hoá

42

Đoàn Thị Hương

Giang

02/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

43

Hồ Ngọc

Giang

28/06/2006

Nam

THCS Phong Hoá

44

Nguyễn Thị Lệ

Giang

15/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

45

Nguyễn Thị Thảo

Giang

10/08/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

46

Nguyễn Tiến

Giang

04/02/2006

Nam

THCS Mai Hoá

47

Trần

Giang

01/01/2006

Nam

THCS Đức Hoá

48

Trần Hương

Giang

06/11/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

49

Trần Thị Linh

Giang

21/12/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

50

Nguyễn Ngân

27/05/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

51

Đoàn Thị Diệu

Hằng

10/04/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

52

Hồ Thị Lệ

Hằng

19/02/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

53

Lê Lâm

Hằng

02/07/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

54

Lê Thị Diệu

Hằng

23/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

55

Nguyễn Ngọc Diệu

Hằng

23/02/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

56

Hoàng Thị

Hạnh

01/02/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

57

Phạm Thị

Hạnh

12/06/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

58

Hà Thị Thu

Hiền

24/01/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

59

Hoàng Thu

Hiền

01/01/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

60

Nguyễn Thị Thu

Hiền

20/09/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

61

Phạm Thị

Hiền

10/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

62

Phạm Thị Mỹ

Hoa

03/11/2005

Nữ

THCS Phong Hoá

63

Trần Trung

Hoà

01/08/2006

Nam

TH và THCS Nam Hoá

64

Trần Xuân

Hòa

16/06/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

65

Đoàn Thị Thu

Hoài

10/07/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

66

Nguyễn Thanh

Hoài

17/04/2006

Nam

THCS Phong Hoá

67

Đậu Văn

Hoàng

18/09/2006

Nam

THCS Mai Hoá

68

Hà Huy

Hoàng

20/04/2006

Nam

THCS Mai Hoá

69

Hồ Huy

Hoàng

26/08/2006

Nam

THCS Phong Hoá

70

Mai Quốc

Hoàng

05/02/2006

Nam

THCS Mai Hoá

71

Nguyễn Việt

Hoàng

10/09/2006

Nam

THCS Mai Hoá

72

Trần Huy

Hoàng

02/08/2006

Nam

THCS Mai Hoá

73

Trần Khánh

Hoàng

26/03/2006

Nam

THCS Mai Hoá

74

Trần Việt

Hoàng

15/06/2006

Nam

THCS Phong Hoá

75

Trần Việt

Hoàng

28/02/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

76

Trương Huy

Hoàng

30/12/2006

Nam

THCS Cao Quảng

77

Cao Thị

Hồng

26/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

78

Hoàng Thị

Huệ

20/07/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

79

Đinh Việt

Hùng

03/09/2006

Nam

THCS Phong Hoá

80

Đổ Thái

Hùng

17/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

81

Hà Tuấn

Hùng

27/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

82

Nguyễn Mạnh

Hùng

04/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

83

Nguyễn Văn

Hùng

20/03/2006

Nam

THCS Phong Hoá

84

Cao Phạm Tuấn

Hưng

24/10/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

85

Hoàng Tuấn

Hưng

14/07/2006

Nam

THCS Phong Hoá

86

Hồ Thị Mai

Hương

13/11/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

87

Trần Thị

Hương

11/01/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

88

Trần Thị Lan

Hương

26/02/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

89

Nguyễn Thị Thu

Hường

26/03/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

90

Nguyễn Văn

Hữu

08/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

91

Hoàng Gia Nhật

Huy

20/11/2006

Nam

THCS Phong Hoá

92

Võ Chí

Huy

22/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

93

Hoàng Thị Khánh

Huyền

15/12/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

94

Hoàng Thị Minh

Huyền

12/09/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

95

Lê Thị Thanh

Huyền

03/11/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

96

Nguyễn Lê Ngọc

Huyền

30/08/2005

Nữ

THCS Đức Hoá

97

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

11/12/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

98

Trần Khánh

Huyền

11/10/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

99

Trần Ngọc

Huyền

15/09/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

100

Trần Thị Khánh

Huyền

21/07/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

101

Tưởng Thị

Huyền

16/08/2004

Nữ

THCS Mai Hoá

102

Võ Khánh

Huyền

02/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

103

Võ Khánh

Huyền

07/08/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

104

Trần Tuấn

Khang

27/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

105

Trần Xuân Bảo

Khánh

17/10/2006

Nam

THCS Phong Hoá

106

Lê Anh

Kiệt

17/10/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

107

Hoàng Mỹ

Kiều

10/06/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

108

Hoàng Thị

Kiều

17/09/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

109

Trần Thị ánh

Kiều

22/04/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

110

Nguyễn Nữ Hoa

Lài

08/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

111

Trần Xuân

Lâm

15/07/2006

Nam

TH và THCS Nam Hoá

112

Hà Thị

Lệ

04/06/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

113

Trương Thị

Liên

27/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

114

Cao Thị Mỹ

Linh

20/06/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

115

Cao Thị Thùy

Linh

06/01/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

116

Hà Duy

Linh

02/11/2006

Nam

THCS Mai Hoá

117

Hà Ngọc

Linh

04/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

118

Hà Trần Nhật

Linh

26/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

119

Hồ Thị Khánh

Linh

01/05/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

120

Hoàng Thị

Linh

20/09/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

121

Nguyễn Duy

Linh

21/12/2006

Nam

TH và THCS Ngư Hoá

122

Nguyễn Khánh

Linh

30/11/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

123

Nguyễn Quốc

Linh

25/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

124

Nguyễn Thị Thùy

Linh

02/02/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

125

Nguyễn Trần Thảo

Linh

26/07/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

126

Phạm Trần ánh

Linh

28/02/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

127

Trần Phương

Linh

20/10/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

128

Trần Thị ái

Linh

17/03/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

129

Hà Tiến

Lợi

08/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

130

Mai Thành

Long

18/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

131

Nguyễn Hoàng

Long

30/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

132

Hoàng Văn

Lực

20/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

133

Nguyễn Khánh

Ly

25/10/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

134

Trần Hà Khánh

Ly

05/02/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

135

Hà Đinh Minh

17/08/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

136

Bùi Thị Ngọc

Mai

25/05/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

137

Nguyễn Quỳnh

Mai

05/02/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

138

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

20/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

139

Phạm Thị Ngọc

Mai

14/02/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

140

Hồ Ngọc

Mạnh

19/07/2006

Nam

THCS Mai Hoá

141

Mai Thị Hồng

Minh

05/04/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

142

Phạm Thị Trà

My

27/06/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

143

Trần Nữ Trà

My

23/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

144

Cao Ngọc

Nam

01/09/2006

Nam

THCS Phong Hoá

145

Trần Hải

Nam

18/02/2006

Nam

THCS Đức Hoá

146

Trần Văn

Nam

20/02/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

147

Cao Thị Khánh

Nga

04/05/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

148

Lê Thị Tố

Nga

31/01/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

149

Nguyễn Thị

Nga

30/08/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

150

Nguyễn Thị

Nga

11/12/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

151

Nguyễn Thị Kim

Nga

08/04/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

152

Trần Thúy

Nga

07/09/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

153

Vũ Thị Thúy

Nga

24/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

154

Nguyễn Hiếu

Nghĩa

15/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

155

Đoàn Thị ánh

Ngọc

17/05/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

156

Hà Hồng

Ngọc

04/05/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

157

Nguyễn Vân

Ngọc

29/12/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

158

Cao Thảo

Nguyên

20/02/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

159

Nguyễn Thúy

Nguyên

09/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

160

Nguyễn Trung

Nguyên

11/11/2006

Nam

THCS Phong Hoá

161

Phạm Thảo

Nguyên

12/10/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

162

Hồ Thị ánh

Nguyệt

14/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

163

Nguyễn Minh

Nguyệt

26/06/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

164

Nguyễn Đinh

Nhật

25/07/2006

Nam

THCS Phong Hoá

165

Cao Hoài

Nhi

12/01/2005

Nữ

THCS Đức Hoá

166

Hà Thị Uyễn

Nhi

17/09/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

167

Hồ Quỳnh

Như

08/10/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

168

Cao Thị Hồng

Nhung

26/07/2005

Nữ

THCS Phong Hoá

169

Hà Thị Hồng

Nhung

12/03/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

170

Hoàng Thị Cẩm

Nhung

29/01/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

171

Mai Thị

Nhung

02/01/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

172

Nguyễn Thị Mỹ

Nương

02/09/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

173

Hoàng Thị Kim

Oanh

28/12/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

174

Hoàng Thế

Phong

16/07/2006

Nam

THCS Phong Hoá

175

Nguyễn Thanh

Phong

27/12/2006

Nam

THCS Đức Hoá

176

Dương Đình

Phúc

16/05/2006

Nam

THCS Mai Hoá

177

Võ Hùng

Phúc

26/07/2006

Nam

THCS Mai Hoá

178

Hoàng Quang

Phượng

17/05/2006

Nam

THCS Đức Hoá

179

Hoàng Ngọc

Quân

20/08/2006

Nam

THCS Phong Hoá

180

Trần Minh

Quang

01/07/2006

Nam

THCS Đức Hoá

181

Nguyễn Thị Lệ

Quyên

01/09/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

182

Hồ Sỉ

Quyền

16/10/2006

Nam

THCS Phong Hoá

183

Hà Thị Như

Quỳnh

10/04/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

184

Hoàng Trúc

Quỳnh

24/10/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

185

Trần Thị Như

Quỳnh

20/03/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

186

Nguyễn Thị Quỳnh

Sang

11/05/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

187

Nguyễn Ngọc

Sơn

10/08/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

188

Nguyễn Mai

Sương

09/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

189

Hà Tiến

Sỹ

08/02/2006

Nam

THCS Mai Hoá

190

Cao Anh

Tài

16/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

191

Hoàng Thế

Tài

19/01/2005

Nam

THCS Phong Hoá

192

Nguyễn Văn

Tài

30/08/2006

Nam

TH và THCS Nam Hoá

193

Nguyễn Minh

Tâm

24/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

194

Nguyễn Thị Mỹ

Tâm

21/06/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

195

Phạm Thị Minh

Tâm

08/03/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

196

Nguyễn Minh

Thái

25/12/2006

Nam

TH và THCS Nam Hoá

197

Đoàn Hữu

Thắng

04/11/2006

Nam

THCS Đức Hoá

198

Nguyễn Thị

Thắng

21/09/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

199

Phạm Hoàng

Thắng

06/07/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

200

Trần Đức

Thắng

13/09/2006

Nam

TH và THCS Nam Hoá

201

Lê Duy

Thanh

16/03/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

202

Ngô Chí

Thanh

02/08/2006

Nam

THCS Đức Hoá

203

Nguyễn Phương

Thanh

22/08/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

204

Nguyễn Thị Hải

Thành

08/11/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

205

Nguyễn Hà Phương

Thảo

07/06/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

206

Nguyễn Thanh

Thảo

11/09/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

207

Trần Thị Phương

Thảo

27/01/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

208

Trần Thị Thanh

Thảo

10/10/2006

Nữ

TH và THCS Ngư Hoá

209

Hoàng Thị Kim

Thơ

06/06/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

210

Lê Thị

Thơm

23/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

211

Nguyễn Hoài

Thu

15/03/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

212

Hoàng Thị Tiểu

Thư

27/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

213

Nguyễn Nữ Anh

Thư

22/12/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

214

Hoàng Minh

Thuận

07/09/2006

Nam

THCS Phong Hoá

215

Phan Thị Hoài

Thương

19/05/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

216

Trần Đức

Thương

01/01/2006

Nam

THCS Phong Hoá

217

Nguyễn Quang

Thường

23/07/2006

Nam

THCS Mai Hoá

218

Nguyễn Diệu

Thúy

12/01/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

219

Đoàn Thị Bích

Thủy

08/03/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

220

Hồ Thị

Thủy

28/11/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

221

Hoàng Thị Thu

Thủy

04/05/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

222

Trần Thị Thu

Thủy

17/08/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

223

Nguyễn Hải

Tiến

27/12/2006

Nam

THCS Mai Hoá

224

Lê Thị Kim

Tiền

21/04/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

225

Hà Văn

Tính

08/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

226

Lê Hữu

Toàn

20/02/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

227

Đinh Thị

Trang

03/06/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

228

Đoàn Thị Hồng

Trang

06/03/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

229

Hà Thị Huyền

Trang

20/09/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

230

Hồ Ngọc

Trang

20/10/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

231

Mai Thị Quỳnh

Trang

02/11/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

232

Nguyễn Thị Mai

Trang

18/03/2006

Nữ

THCS Phong Hoá

233

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

02/05/2006

Nữ

TH và THCS Nam Hoá

234

Nguyễn Võ Huyền

Trang

30/05/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

235

Phạm Nữ Quỳnh

Trang

13/08/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

236

Phạm Thị

Trang

20/06/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

237

Phạm Thị Quỳnh

Trang

15/06/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

238

Võ Thị Huyền

Trang

16/10/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

239

Nguyễn Thị Lệ

Trinh

16/07/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

240

Mai Văn

Trọng

20/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

241

Nguyễn Hoàng

Trung

14/04/2006

Nam

THCS Mai Hoá

242

Nguyễn Quang

Trung

23/01/2006

Nam

THCS Mai Hoá

243

Lê Tuấn

20/10/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

244

Nguyễn Thanh

16/02/2006

Nam

THCS Đức Hoá

245

Trần Anh

14/08/2006

Nam

THCS Mai Hoá

246

Phạm Thái

Tứ

10/10/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

247

Hà Anh

Tuấn

24/12/2006

Nam

THCS Mai Hoá

248

Hà Dũng

Tuấn

16/02/2006

Nam

THCS Phong Hoá

249

Hà Nguyễn Anh

Tuấn

15/12/2006

Nam

THCS Mai Hoá

250

Mai Anh

Tuấn

20/08/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

251

Mai Phạm Anh

Tuấn

08/04/2006

Nam

THCS Phong Hoá

252

Nguyễn Anh

Tuấn

22/03/2006

Nam

THCS Mai Hoá

253

Nguyễn Hoàng

Tuấn

26/01/2006

Nam

THCS Thạch Hoá

254

Nguyễn Phan Hữu

Tuấn

25/07/2006

Nam

THCS Mai Hoá

255

Nguyễn Quốc

Tuấn

17/07/2006

Nam

THCS Đức Hoá

256

Trần Anh

Tuấn

02/07/2006

Nam

THCS Mai Hoá

257

Hoàng Ngọc

Tuệ

22/10/2006

Nam

THCS Đức Hoá

258

Cao Thị ánh

Tuyết

14/04/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

259

Mai Thành

Vinh

25/09/2006

Nam

THCS Mai Hoá

260

Nguyễn Thành

Vinh

11/08/2006

Nam

TH và THCS Ngư Hoá

261

Trần Quang

Vinh

21/04/2004

Nam

THCS Thạch Hoá

262

Mai Quang

20/02/2005

Nam

THCS Mai Hoá

263

Hà Tuấn

03/02/2006

Nam

THCS Phong Hoá

264

Hoàng Nhật

26/10/2006

Nam

THCS Mai Hoá

265

Hoàng Tuấn

24/08/2006

Nam

THCS Châu Hoá

266

Hoàng Tuấn

02/02/2006

Nam

THCS Mai Hoá

267

Nguyễn Võ Anh

25/11/2006

Nam

THCS Mai Hoá

268

Đoàn Anh

Vương

21/03/2006

Nam

THCS Đức Hoá

269

Mai Chí

Vỹ

06/02/2006

Nam

THCS Mai Hoá

270

Nguyễn Chí

Vỹ

01/04/2006

Nam

THCS Mai Hoá

271

Nguyễn Thị Như

ý

28/09/2005

Nữ

THCS Mai Hoá

272

Hoàng Thị Bảo

Yến

08/03/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

273

Hoàng Thị Hải

Yến

01/01/2006

Nữ

THCS Mai Hoá

274

Lê Hải

Yến

18/11/2006

Nữ

THCS Đức Hoá

275

Lê Thị

Yến

10/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

276

Mai Bảo

Yến

28/07/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

277

Nguyễn Thị Như

Yến

02/09/2006

Nữ

THCS Thạch Hoá

278

Trần Thị Hải

Yến

10/01/2006

Nữ

TH và THCS Ngư Hoá

           
           
       

HiỆU TRƯỞNG

           
           
           
           
       

Nguyễn Xuân Hoàng

 

BBT

Các Tin đã đăng

  Phòng chống dịch bệnh Covid -19 5/9/2021 10:52:15 PM
  TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU 3/18/2021 4:09:38 PM