kế hoạch nhà trường

Kế hoach CNTT năm học 2020 - 2021

5/30/2021 5:23:02 PM

 Kế hoach CNTT năm học 2020 - 2021 Thực hiện kế hoạch liên ngành số 3438/KH-CA-SGDĐT ngày 31/12/2020 của Liên ngành Công an Tỉnh - Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc xây dựng “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2020-2025. Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng kế hoạch xây dựng “Trường học an toàn về ANTT giai đoạn 2020-2025 với một số nội dung cụ thể như sau:

Chọn trang